Regulamin Hostelu

§1 Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hostelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zarejestrowanie w Skorowidzu gości krajowych i zagranicznych, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hostelu.

Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu na tablicy ogłoszeń, w każdym pokoju hostelowym, a także na stronie Hostelu Fort

§2 Doba hotelowa

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i trwa do następnego dnia, do godziny 11.00.
 2. Meldowanie zaczyna się o godzinie 14.00, do tej godziny trwa sprzątanie. Wcześniejsze wejście na obiekt może nastąpić po uprzedniej konsultacji telefonicznej lub mailowej (przynajmniej 1 dzień przed przyjazdem).
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość Hostelu powinien zgłosić jak najszybciej. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
 4. Niewymeldowanie się do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

§3 Meldowanie I opłaty

 1. Hostel nie posiada recepcji. Pracownicy Hostelu są na terenie obiektu do godziny 20.00. Możliwy jest kontakt telefoniczny wskazany na tablicy ogłoszeń w budynku.
 2. Osoba, która potrzebuje fakturę, proszona jest o poinformowanie o tym obsługę Hostelu najpóźniej w trakcie meldowania się na pobyt. Faktura może być wystawiana też w ciągu 7 dniu od wystawienia paragonu po uprzednim oddaniu tegoż paragonu.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz zgoda Gościa na przestrzeganie zasad regulaminu.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poz. zm.) przez Capital People Polska Sp z o.o. w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hostel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.
 5. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry). Cena podana jest netto, zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w Hostelu. Obowiązuje cena z dnia rezerwacji łóżka.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hostel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 7. W razie skrócenia pobytu należność za niewykorzystane noclegi nie jest zwracana.
 8. W przypadku, gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 11.00, a pokój lub łóżko jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia do magazynu.
 9. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku hostel zastrzega sobie prawo do zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
 10. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 11. Cena noclegu nie obejmuje ręczników (istnieje możliwość wypożyczenia ręczników u pracownika Hostelu).
 12. W cenę pobytu wliczona jest kawa lub herbata dostępne dla Gości w kuchni.

§4 Rezerwacja pobytu

 1. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub mailowo.
 2. Rezerwacja wymaga potwierdzenia w postaci zaliczki w kwocie co najmniej 30% całkowitej ceny rezerwacji. Płatności zaliczki należy dokonać w ciągu 24 godzin od potwierdzenia mailem przez Hostel terminu i pokoju w Hostelu. Pozostała kwota regulowana jest w momencie zameldowania. Brak wpłaty w uzgodnionym terminie automatycznie wpływa na anulowanie rezerwacji.
 3. W przypadku, gdy Gość już wpłacił zaliczkę na konto, ale jego przyjazd nie dojdzie do skutku, może prosić obsługę o przeniesienie wpłaconej kwoty na poczet rezerwacji w innym terminie. Dyspozycje te powinny być zgłaszane mailowo najpóźniej 72 godziny przed datą rozpoczęcia pobytu.
 4. W momencie nie zgłoszenia zmian i nie stawienia się w Hostelu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 2 pokoje. W razie większych potrzeb warunki będą ustalane indywidualnie.
 6. Wpłaty zaliczek proszę dokonywać na konto: Odbiorca: numer konta. W tytule przelewu należy podać imię i nazwiska Gościa, datę przyjazdu i numeru pokoju lub numer rezerwacji
 7. Przy płaceniu kartą podanie numeru karty, numeru CVV i daty ważności jest równoznaczne ze zgodą na pobranie należności za rezerwacje.
 8. Hostel w wybranych okresach może ustalić okres minimalnego wynajmu (np. 3 doby). Pobyt ten nie może zostać skrócony poniżej minimalnej liczby nocy.
 9. Do godziny 18.00 rezerwacja jest gwarantowana. Gość, który ma w planach przybycie do Hostelu po godzinie 18.00, proszony jest o kontakt telefoniczny. Przyjazd po godzinie 22.00 powoduje, że jest naliczana dodatkowa opłata przy meldowaniu w wysokości 40zł.
 10. Po zakończeniu pobytu Gość zobowiązany jest do zamknięcia pokoju na klucz i zwrotu klucza do pracownika lub wrzuceniu klucza do oznaczonej skrzynki przed ostatnim wyjściem z budynku.

§5 Cisza nocna

 1. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 7.00

§6 Odpowiedzialność Hostelu

 1. Dla bezpieczeństwa części wspólne obiektu są całodobowo monitorowane.
 2. Hostel ma obowiązek zapewnić:
  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o gościu,
  sprzątanie pokoju przy dłuższych pobytach minimum raz w tygodniu
  wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę.
 3. W razie wystąpienia jakiejś szkody Gość powinien zawiadomić obsługę hotelową o jej wystąpieniu, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Hostel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych Gościa.
 5. Hostel nie posiada sejfu i nie prowadzi depozytu.
 6. Hostel nie posiada parkingu samochodowego, nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz rzeczy w nim (na nim) pozostawione.
 7. Hostel nie odpowiada za awarie i ich skutki wywołane przez siłę wyższą (np. brak wody czy prądu) i nie zwraca pieniędzy.
 8. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta, które przebywają na terenie.

§7 Usługi hostelu

 1. Codziennie jest sprzątana część wspólna obiektu.
 2. Przy dłuższych pobytach, prywatny pokój jest sprzątany po 3. dobie użytkowania lub na wyraźne życzenie Gościa zgłoszone pracownikowi Hostelu. Zmiana pościeli na świeżą następuje po 7. dobie pobytu.
 3. W Hostelu działa darmowe Wi-Fi.
 4. Goście mają do swojej dyspozycji pokój wspólny (rekreacyjny), w którym znajdują się TV, kuchnia.
 5. Goście mają do swojej dyspozycji, przez czas zamieszkania, w pełni wyposażoną kuchnię. Herbata i kawa jest w cenie pobytu.
 6. U pracownika Hostelu można wypożyczyć ręcznik za dodatkową opłatą, który należy oddać podczas opuszczania pokoju.
 7. Goście mają do swojej dyspozycji ogród i sprzęt znajdujący się na jego terenie, pod warunkiem zachowania spokoju, ciszy nocnej i utrzymania porządku po jego użyciu.
 8. Samochody osobowe mogą być zaparkowane wzdłuż hostelu.

§8 Odpowiedzialność Gości

 1. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w takich pokojach jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla jednej osoby.
 2. Nie ma możliwości przekazania pokoju/łóżka hotelowego osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął okres, za który Gość uiścił opłatę.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką opiekuna prawnego.
 4. Obiekt na mocy prawa polskiego, jest objęty całkowitym zakazem palenia. Osoba paląca w pokoju zostanie obciążona kwotą 500 zł z powodu wyłączenia pokoju z użytkowania na czas wietrzenia, sprzątania, prania tapicerek lub wykładziny. Ponadto osoba, która mimo upomnień pali na terenie obiektu może zostać usunięta z Hostelu za zakłócenie porządku i utrudnianie pobytu innym gościom.
 5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia Hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Naprawy, koszty sprzątania, malowania – będą wyceniane indywidualnie.
 6. W przypadku, gdy zachowanie Gościa spowodowało obowiązek ponadstandardowego sprzątania, zostanie na niego nałożona dodatkowa opłata w wysokości 100 zł.
 7. Hałasowanie w pokojach, zakłócanie odpoczynku innym Gościom może skutkować karą pieniężną równoważną kosztowi znalezienia im komfortowego noclegu
  w innym obiekcie.
 8. Za zgubienie klucza do pokoju lub do szafki pobierana jest opłata 40 zł brutto.
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu lub zachowania wykraczającego poza normy współżycia społecznego Hostel ma prawo do przedwczesnego wymeldowania Gościa bez zwrotu kosztów noclegu.
 10. Na prośbę pracownika Hostelu Gość jest zobowiązany wylegitymować się.
 11. Personel hostelu ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.
 12. Gość jest odpowiedzialny za swoje własne bezpieczeństwo, zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia i BHP.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi na klucz.

§9 Zwierzęta

 1. Pobyt małych zwierząt w hostelu jest akceptowany jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego wraz z opłatą 10zł/dobę za każde zwierzę.
 2. Kaucja w wysokości 100zł za jedno zwierzę jest pobierana na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierzę. W razie większych szkód wycena napraw jest indywidualna.
 3. Zabronione jest wypuszczanie zwierzęcia poza pokój bez dozoru i zabezpieczenia oraz kiedy jakikolwiek inny Gość będzie temu przeciwny.
 4. Zakaz wyprowadzania zwierząt do ogrodu w celu załatwienia ich potrzeb fizjologicznych.
 5. Wyprowadzane i wyprowadzane zwierzę powinno być zabezpieczone (kaganiec, smycz, klatka).

§10 Postanowienia dodatkowe

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, suszarek do włosów, lokówek, prostownic i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów, telefonów, aparatów fotograficznych.
 2. W Hostelu zabronione jest, ze względów sanitarnych, używanie własnych śpiworów.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, Hostel przechowa przez 7 dni, po czym rzeczy te zostają wyrzucone.
 4. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hostelu.
 5. Do pokojów nie można wnosić ani przechowywać narkotyków, ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, trucizn, chemikaliów itp.
 6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hostelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

Życzymy miłego pobytu

Prosimy o szanowanie sprzętu hotelowego i pozostawienie go w takim stanie, w jakim sami chcielibyśmy go zastać.